Hlavní stránka

Společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. je dceřinou společností certifikované společnosti Logika Ralsko s.r.o., která se na trhu nachází od roku 2003. Záměrem matky je likvidace odpadu včetně kompletního strojního zařízení na dopravu a drcení, vhodného k víceúčelovému použití v průmyslu. Jedním z výstupů zpracování plastů je získávání uhlíku, který následně zpracováná společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. pod vedením pana Dr. Šarocha.